Microphone

Hãng Shure

Hãng micro số 1 của Mỹ
Chủ đề
1
Bài viết
1
Chủ đề
1
Bài viết
1

Hãng Sennheiser

Hãng micro số 1 của Đức
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2

Hãng Beyerdynamic

Hãng micro của Đức
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Audio-Technica

Đến từ Nhật Bản
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Neumann

Hãng micro cao cấp đến từ Đức
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng DPA

Hãng micro cao cấp đến từ Đan Mạch
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Bosch

Hãng micro đến từ Đức
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng TOA

Hãng micro đến từ Nhật Bản
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Earthwork

Hãng micro đến từ Mỹ
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Audix

Hãng micro đến từ Mỹ
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng AKG

Đến từ Vienna - Áo
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Rode

Hãng micro đến từ Úc
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Schoeps

Hãng micro cao cấp đến từ Đức
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng EV

Hãng micro Mỹ
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Royer Labs

Hãng micro đến từ Mỹ
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Hãng Blue Microphones

Hãng đến từ Mỹ
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chưa có chủ đề nào.
Bên trên